ประธาน Mr. Yasuyuki Hotta

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปีพ.ศ. 2494 KITZ Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการไหล ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ ตั้งแต่ในครัวเรือนไปจนถึงกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตวาล์วชั้นนำระดับโลก ในปัจจุบันแบรนด์ KITZ มีชื่อเสียงที่มั่นคงในด้านคุณภาพที่โดดเด่น ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ในปีที่ผ่านมาเรามีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกและการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันเรายังเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกรอบตัว การพัฒนาเหล่านี้ ล้วนแต่มีอิทธิพลสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของเราต่อไปในภายภาคหน้า

KITZ Corporation มุ่งมั่นต่อการเพิ่มคุณค่าขององค์กรอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพเป็นรากฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมที่เราดำเนินงานให้มากขึ้นเรื่อยๆ

KITZ Corporation จะยังคงเป็นผู้ผลิตที่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการไหล โดยมุ่งทำงานสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเราบรรลุผลยิ่งๆ ขึ้นไป และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นทุกคน

Top Message