แบบฟอร์มการสอบถาม

โปรดอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และ “ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)” ด้านล่าง หลังจากที่ท่านอ่าน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และ “ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR)” เรียบร้อยแล้ว และท่านยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องต่อไปนี้แล้วคลิก “ไปที่หน้าจอยืนยัน”

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
1. การตอบคำถามของลูกค้า
2. การให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น การบำรุงรักษาและการสนับสนุน การจัดแสดงสินค้า การจัดสัมมนา และอื่นๆ)

การให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ
แม้ว่าลูกค้าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจก็ตาม แต่ทาง KITZ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ลูกค้าแต่ละรายต้องทราบว่าทาง KITZ อาจติดต่อกลับลูกค้าไม่ได้ถ้าลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องระบุหรือถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่บันทึกไว้ในขณะนั้นไม่ถูกต้อง

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ทาง KITZ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมโดยใช้ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎระเบียบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล (การเข้าใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำข้อมูลสูญหาย การทำลาย การปรับเปลี่ยน ข้อมูลรั่ว และความเสี่ยงด้านอื่นๆ)

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ทาง KITZ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้านั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะขอให้ลูกค้าแจ้งทาง KITZ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างใน “ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล”

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
ทาง KITZ จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้ารายนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้จะไม่ใช้ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกนั้นได้รับอนุญาตตามกฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือในกรณีที่บุคคลที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นบุคคลภายนอก เช่น เมื่อบริษัทต้องใช้บริการงานบางอย่างจากภายนอกบริษัท

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความไว้วางใจ
ทาง KITZ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกด้วยความไว้วางใจเมื่อต้องใช้บริการงานบางอย่างจากภายนอกบริษัท เช่น การตอบคำถามของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการเปิดเผยหรือนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น นอกจากนี้ทาง KITZ จะเลือกเพียงหุ้นส่วนภายนอกที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สร้างกฎการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น

ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาส่งแบบฟอร์มสอบถามข้างต้นหลังจากกรอกข้อมูลที่กำหนดไว้เพื่อติดต่อทาง KITZ เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล การสิ้นสุดการใช้งาน การเปิดเผยข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

GDPR PRIVACY NOTICE

สำนักงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คิทซ์ วาล์ว แอนด์ แอคทูเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้นที่ 17
ห้องเลขที่ 1701-1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 2663 4700

อีเมล : sales@kitz-kvt.com

เรื่องราวของแบรนด์ KITZ