เรื่องราวของแบรนด์ KITZ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

  • เทคโนโลยีการปิดผนึกและการพัฒนาด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนธุรกิจในหลากหลายสาขา
  • ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการผลิตวาล์วระดับโลก
อ่านเรื่องราว
คุณภาพ

การจัดการคุณภาพอย่างเข้มงวด

  • ระบบการผลิตเชิงบูรณาการที่มีการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่การหล่อโลหะ
  • แบรนด์ของ KITZ ได้รับการสนับสนุนจากระบบบริหารคุณภาพ
อ่านเรื่องราว
การขยายตลาด

การขยายเครือข่ายไปทั่วโลก

  • เครือข่ายการผลิตทั่วโลก : โรงงานผลิตตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม
  • การจัดการระบบอุปทานให้แข็งแกร่งและมั่นคงโดยให้ความสำคัญต่อภูมิภาคหลักและประเทศที่สำคัญตามลำดับ
อ่านเรื่องราว