การขยายตลาด เทคโนโลยี คุณภาพ การขยายตลาด

เครือข่ายการผลิตทั่วโลก: โรงงานผลิตตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม

KITZ Group กำหนดโครงสร้างเพื่อดำเนินการผลิตในทำเลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั่วโลก

ภายใต้โครงสร้างนี้ เราผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มได้สูงในประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางควบคุมการผลิตของเราทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ KITZ Group มีโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ ไทย ไต้หวัน จีน อินเดีย สเปน เยอรมนี และบราซิล

การจัดการระบบอุปทานให้แข็งแกร่งและมั่นคงโดยให้ความสำคัญกับภูมิภาคหลักและประเทศที่สำคัญตามลำดับ

ตลาดของ KITZ ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับภูมิภาคที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของ KITZ มากที่สุดเป็นอันดับแรก นอกเหนือจากตลาดในประเทศญี่ปุ่นเองแล้ว เขตการตลาดที่สำคัญของเรามีศูนย์กลางอยู่ในสามภูมิภาคหลัก ได้แก่ ยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมถึงสองประเทศสำคัญอย่างจีนและอินเดียด้วย โดยเราได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการขาย การตลาด วิศวกรรม คลังสินค้า การซ่อมบำรุงและบริการลูกค้า โดยดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาคในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในแต่ละภูมิภาค

นอกจากสำนักงานตัวแทนในประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้ว เรายังได้จัดตั้งฐานการขายในประเทศจีน เกาหลี สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน และบราซิล และได้พัฒนาเครือข่ายการขายไปทั่วโลก อีกทั้งยังมีความพยายามในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริการของ KITZ ที่เป็นทางการ ในการให้บริการด้านการดัดแปลงและซ่อมบำรุงวาล์วเพื่อตอบสนองต่อคำร้องและปัญหาของลูกค้าแต่ละรายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

เครือข่ายการผลิตและการขายของ KITZ Group

ข้อมูลตราสารหนี้, อันดับความน่าเชื่อถือ