คุณภาพ เทคโนโลยี คุณภาพ การขยายตลาด

ระบบการผลิตเชิงบูรณาการที่มีการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่การหล่อโลหะ


การหลอมโลหะ

จากการผลิตเชิงบูรณาการ ทาง KITZ Group ได้จัดให้การหล่อโลหะ (วัสดุจากการทุบขึ้นรูปและวัสดุหล่อโลหะ) ซึ่งเป็นวัสดุของวาล์วเป็นเทคโนโลยีหลัก และทำการผลิตเองเป็นการภายในเริ่มตั้งแต่การหล่อโลหะ เราได้สร้างระบบการผลิตเชิงบูรณาการในกลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งมีเครื่องจักรเป็นของตนเองในการหล่อโลหะที่เป็นวัสดุหลักของวาล์ว เช่น ทองสัมฤทธิ์ เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าหล่อ ดังนั้น จึงได้มีการวางระบบประกันคุณภาพในกระบวนการโดยเริ่มตั้งแต่วัสดุ นอกจากนี้ เรายังสามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายสำหรับจำหน่ายในปริมาณที่น้อยได้อีกด้วย

แบรนด์ของ KITZ ได้รับการสนับสนุนจากระบบบริหารคุณภาพ


การทดสอบแรงดัน

ทาง KITZ Corporation ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพก่อนบริษัทอื่นๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม โดย KITZ เป็นบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ซึ่งในปัจจุบัน ฐานการผลิตทุกแห่งของ KITZ Group ได้รับการรับรองตามมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนั้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ทาง KITZ Corporation ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานข้อบังคับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดัน 97/23/EC (PED) สำหรับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย CE ตามข้อกำหนดสำหรับตลาดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมวาล์วของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้ง โรงงานของ KITZ ในประเทศไต้หวัน ไทย และจีน ก็ได้รับใบรับรองมาตรฐาน PED นี้ด้วยเช่นกัน

ในประเทศญี่ปุ่น ทาง KITZ Corporation ได้รับการรับรองจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ตรวจสอบก๊าซที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายความปลอดภัยก๊าซแรงดันสูง (High Pressure Gas Safety Act) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (JIS) และเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมการประปาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JWWA) อีกทั้ง KITZ Corporation ยังได้รับการรับรองให้แสดงสัญลักษณ์ API จากฝ่ายการผลิตสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute)

ข้อมูลตราสารหนี้, อันดับความน่าเชื่อถือ