เทคโนโลยี เทคโนโลยี คุณภาพ การขยายตลาด

เทคโนโลยีการปิดผนึกและการพัฒนาด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนธุรกิจในหลากหลายสาขา

KITZ Corporation เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตวาล์วอเนกประสงค์ โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา KITZ ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในระดับสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเกิดใหม่ จากวาล์วระบบปิดแมนนวลพัฒนาไปสู่วาล์วควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาวาล์วให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย

ความก้าวหน้าเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากเทคโนโลยีการปิดผนึกและการพัฒนาด้านวัสดุ โดยเทคโนโลยีการปิดผนึกได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้งานที่แรงดันต่ำไปจนถึงแรงดันสูงพิเศษ และจากอุณหภูมิต่ำมากไปจนถึงอุณหภูมิสูง ซึ่งถูกสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มาแล้วมากกว่า 90,000 ชนิด ทั้งนี้ ด้วยองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลานับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท ทำให้สามารถพัฒนาวัสดุโลหะที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านเทคโนโลยีการหล่อโลหะที่ก้าวหน้า อีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงได้รับการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

  • เทคโนโลยีการปิดผนึก

ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีการผลิตวาล์วระดับโลก

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ KITZ มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าในธุรกิจหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคในอาคาร ปิโตรเคมี พลังงานสะอาด ระบบบำบัดน้ำ และเซมิคอนดักเตอร์

KITZ มุ่งเน้นปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดย KITZ Group ทำงานควบคู่ไปกับการปลูกฝังเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตที่ให้ความแม่นยำสูงและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงต่อยอดเทคโนโลยีเหล่านี้ในธุรกิจแขนงต่างๆ ในปัจจุบัน

เพื่อให้การทำงานร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิศวกรจากญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา และอาเซียน จึงร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าโดยการใช้เครือข่ายอย่างเช่น groupware พร้อมกับดำเนินการสร้างโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบในสถานปฏิบัติงานที่เหมาะสมทั่วโลก นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุและมาตรฐานที่สอดคล้องกับตลาดการค้าและระเบียบข้อบังคับในแต่ละประเทศ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของโลกยุคปัจจุบัน วิศวกรทุกคนจึงพยายามยกระดับทักษะของตนเองและยังคงเผชิญหน้ากับความท้าทายในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน ผ่านการสร้างอุปกรณ์ควบคุมของไหลที่โดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัย ทนทาน และเชื่อถือได้

  • กระบวนการวิจัยและพัฒนาวาล์ว

[1] การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง
โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดของผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบด้วยการวิเคราะห์จากการจำลองของไหล ความเค้นและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอื่นๆ

[2] การตรวจสอบยืนยันผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 มิติ
สามารถทำการตรวจสอบยืนยันผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มด้วยแบบจำลองที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสมือนจริงได้

[3] การวิเคราะห์การหล่อโลหะ
การออกแบบแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการหล่อโลหะ เกิดจากการวางแผนโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์การแข็งตัวของวัสดุ

[4] การออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์
KITZ ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบด้วยระบบ CAM Software เพื่อดำเนินการผลิตแม่พิมพ์เป็นการภายใน

[5] การทดสอบเพื่อความเชื่อมั่น
ดำเนินการทดสอบและวิเคราะห์ครอบคลุมทุกสภาวะการใช้งาน

ข้อมูลตราสารหนี้, อันดับความน่าเชื่อถือ