KITZ Group ดำเนินธุรกิจผลิตทองเหลืองเส้น โดยได้ทำการผลิตและขายทองเหลืองเส้นและผลิตภัณฑ์ทองเหลืองแปรรูปอื่นๆ (ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองหล่อขึ้นรูปและแบบตัดเรียบ) ทองเหลืองเส้นได้ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งกับเครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง และการใช้งานแบบอื่นๆ

ทองเหลืองคืออะไร

ทองเหลืองคือโลหะผสมระหว่างทองแดง (Cu) กับสังกะสี (Zn) การปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของทองแดงและสังกะสีที่มีอยู่ในโลหะผสมและเพิ่มโลหะอื่นๆ เข้าไปทำให้สามารถสร้างคุณลักษณะพิเศษขึ้นมาได้อย่างมากมาย เช่นมีคุณสมบัติในการนำความร้อนและการนำไฟฟ้า ทนทานต่อการกัดกร่อน มีคุณสมบัติในการกลึงและความสามารถในการทำงานกับพลาสติก

ธุรกิจการผลิตทองเหลืองเส้น

KITZ Metal Works Corporation ทำหน้าที่จัดหาวัสดุสำหรับวาล์วทองเหลือง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ KITZ Group นอกจากนั้นยังผลิตและขายทองเหลืองเส้นคุณภาพสูงและโลหะแปรรูปต่างๆ ซึ่งมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งกับวัสดุสำหรับก๊อกน้ำโลหะ และชิ้นส่วนในอุปกรณ์จ่ายแก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และชิ้นส่วนรถยนต์ มีการเพิ่มบริษัท Hokutoh Giken Kogyo Corporation (ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรและโลหะแปรรูป) เข้ามาทำงานร่วมกับ KITZ Group ในเดือนกรกฎาคม 2015 พร้อมทั้งได้เริ่มเปิดโรงงานใหม่ที่ได้รวมเอาเครื่องจักรสำหรับผลิตทองเหลืองและกระบวนการทุบขึ้นรูปของ KITZ Group เข้ามาไว้ด้วยกันในเดือนพฤษภาคม 2016 นอกจากนั้นทาง KITZ Metal Works ยังได้ขยายธุรกิจของตนเองเพิ่มออกไปอีกด้วยเช่นกัน

การพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่

การใช้เทคโนโลยีโลหะผสมที่ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลาหลายปี โดย KITZ Metal Works ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาวัสดุใหม่ให้มีความเป็นมิตรต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม และยังมีคุณสมบัติที่ตรงตามกฎข้อบังคับต่างๆ อีกด้วย ซึ่งจะรวมไปถึงทองเหลืองเส้นที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน ปราศจากสารตะกั่วและปราศจากแคดเมียม ในเดือนมีนาคม 2019 KITZ Metal Works ได้พัฒนาและเปิดตัวทองเหลืองเส้นที่ปราศจากสารตะกั่ว ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง และเป็นชนิด RC Metal Bismuth, ทองเหลืองเส้นปราศจากสารตะกั่วแบบ Ultra Free Cutting ชนิด RN Metal Bismuth และทองเหลืองเส้นปราศจากแคดเมียม CD50 ใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับในด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและการเปลี่ยนอุปกรณ์การผลิต

การใช้งานอุปกรณ์ในการผลิตของ KITZ Metal Works ประสบกับปัญหาหลายอย่าง เช่น ต้นทุนในการซ่อมบำรุงที่เพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใช้งาน และการลดลงของผลผลิต ดังนั้น เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้และเพิ่มความสามารถในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น KITZ Metal Works จึงได้ดำเนินการสร้างโรงงานใหม่ขึ้น และพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในการผลิต ก้าวต่อไปข้างหน้า โดยค้นหาวิธีที่จะเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งกว่าเคย บริษัทยังคงเดินหน้าในการพัฒนาต่อไปเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดโดยใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับความต้องการที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตข้างหน้า

กระบวนการผลิตทองเหลืองเส้น

องค์ประกอบของวัตถุดิบและการหลอมวัตถุดิบ
วัตถุดิบจะถูกหลอมในเตาเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า

  การหล่อแบบต่อเนื่อง
โลหะผสมที่หลอมเหลวจะถูกหล่อในแท่งหล่อขนาดใหญ่ (ที่เรียกว่า "Slabs" หรือ "Cakes") โดยใช้เครื่องหล่อแบบต่อเนื่องด้วยน้ำในแนวนอน หรือเครื่องหล่อแบบกึ่งต่อเนื่องในแนวตั้ง

  การตัด
เหล็กแท่งแบนจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ (สินค้าช่วงกลาง) ตามความยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้พร้อมสำหรับการหลอมอัดรีด โดยใช้เครื่องตัดขนาดใหญ่

การให้ความร้อนและการหลอมอัดรีด
เหล็กแท่งจะถูกหลอมด้วยความร้อนตามอุณหภูมิที่กำหนด และอัดรีดขึ้นรูปให้เป็นแท่ง หรือคอยล์โดยใช้เครื่องอัดรีด

  กระบวนการล้างผิวเหล็กอย่างต่อเนื่อง
คราบออกไซด์ที่ติดอยู่กับพื้นผิวของอัลลอยในระหว่างกระบวนการอัดรีดจะถูกกำจัดออกไปด้วยการล้างผิวเหล็กด้วยกรด

  การขึ้นรูปแบบเย็น
เหล็กท่อนและ/หรือคอยล์จะถูกดึงผ่านแบบ (Die) ของเครื่องเขียนแบบเพื่อผลิตให้ออกมาเป็นทองเหลืองเส้นที่มีรูปทรงที่ถูกต้องและมีมิติ

การตัดและรีดตรง
ทองเหลืองเส้นที่มีความโค้งงอจะถูกรีดให้ตรงด้วยเครื่องรีด ทองเหลืองเส้นจะถูกตัดออกมาตามความยาวที่กำหนด
  การอบด้วยอุณหภูมิต่ำ
ทองเหลืองเส้นจะถูกอบด้วยอุณหภูมิต่ำตามค่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้เพื่อลดความความเค้นและเพื่อปรับความแข็งของโลหะให้อ่อนลง
  การวัด การบรรจุสินค้า และการส่งมอบสินค้า
ทองเหลืองเส้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกนำมารวมเข้าไว้ด้วยกันและแพ็คตามน้ำหนักและ/หรือปริมาณตามที่กำหนด ก่อนที่จะส่งไปให้กับลูกค้า

ธุรกิจการผลิตทองเหลืองเส้น