ในส่วนนี้ เราขอแนะนำการดำเนินธุรกิจของ KITZ Group

ภาพรวม

KITZ Group แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มคือ ธุรกิจการผลิตวาล์วซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ธุรกิจการผลิตทองเหลืองเส้น และธุรกิจด้านอื่น
Read More

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการผลิตวาล์ว

KITZ Group ผลิตและจำหน่ายวาล์ว ข้อต่อต่างๆ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองอุตสาหกรรม และทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการไหล
Read More

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจการผลิตทองเหลืองเส้น

ธุรกิจในกลุ่มนี้ประกอบด้วยการผลิตและจำหน่ายแท่งทองเหลือง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตวาล์ว และวัสดุที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Read More

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจด้านอื่น

ธุรกิจด้านอื่น คือ โรงแรมตากอากาศ
Read More

อ่านเพิ่มเติม

Our Businesses