KITZ Group ผลิตและจำหน่ายวาล์ว ข้อต่อต่างๆ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองอุตสาหกรรม และทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการไหล

KITZ จัดจำหน่ายวาล์วหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัสดุที่นำมาผลิตหรือรูปแบบของวาล์ว วาล์วถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ระบบน้ำและระบบระบายน้ำ รวมถึงระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี ล้วนให้ความไว้วางใจกับวาล์วของ KITZ

นอกจากนี้ KITZ Group ยังมีเครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ในต่างประเทศจำนวนมาก โดยดำเนินการผลิตในสถานที่ที่เหมาะสมตามแต่ละความต้องการ ทำให้บริษัทต่างๆ ใน KITZ Group สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านราคา ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า และการให้บริการ

จุดแข็งของ KITZ Group

1. เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในชื่อของแบรนด์ "KITZ" ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของวาล์วที่เชื่อถือได้
2. มีระบบการผลิตเชิงบูรณาการที่มีการควบคุมคุณภาพเริ่มตั้งแต่กระบวนการหล่อโลหะ

จากระบบการผลิตเชิงบูรณาการ ทาง KITZ Group ได้ให้ความสำคัญกับการหล่อโลหะ (วัสดุสำหรับหล่อและทุบขึ้นรูป) ซึ่งเป็นวัสดุหลักของวาล์วนั้นเป็นเทคโนโลยีหลัก และทำการผลิตเองเริ่มตั้งแต่การกระบวนการหล่อโลหะ เราได้สร้างระบบการผลิตเชิงบูรณาการในกลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งมีเครื่องจักรเป็นของตนเองในการหล่อโลหะที่เป็นวัสดุหลักของวาล์ว เช่น ทองเหลือง เหล็กหล่อ เหล็กหล่อเหนียว เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าหล่อ

3. มีเครือข่ายการผลิตทั่วโลก: โรงงานผลิตตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม

KITZ Group กำหนดโครงสร้างเพื่อดำเนินการผลิตในทำเลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั่วโลก ภายใต้โครงสร้างนี้ เราได้สร้างสินค้าที่เพิ่มมูลค่าระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ KITZ Group มีโรงงานอยู่ทั้งในประเทศไทย ไต้หวัน จีน อินเดีย สเปน เยอรมนี บราซิล และเกาหลี

4. เป็นผู้ผลิตวาล์วครบวงจร

KITZ ผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมีความชำนาญในการผลิตสินค้าเฉพาะด้าน หรือผลิตและขายสินค้าโดยจำกัดด้วยวัสดุในการผลิตรวมถึงชนิดของสินค้า ในขณะที่ KITZ Group มีการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดและใช้วัสดุที่แตกต่างกัน เช่น ทองสัมฤทธิ์ ทองเหลือง เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าคาร์บอน และยังส่งมอบสินค้าไปทุกที่ทั่วโลกสำหรับการใช้งานตั้งแต่ในชีวิตประจำวันไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมต่างๆ

5. มีส่วนแบ่งการตลาดสูงในประเทศญี่ปุ่น
6. มีเครือข่ายการขายกว้างขวางทั่วประเทศ

KITZ มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะโลหะผสมทองแดง (ทองสัมฤทธิ์และทองเหลือง) และวาล์วเหล็กกล้าไร้สนิม
และยังมีการขายที่ครอบคลุมผ่านเครือข่ายของผู้จัดจำหน่ายและสำนักงานขายของตนเองในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ KITZ Group

อาคารและบ้านเรือน

KITZ จัดจำหน่ายวาล์วที่ใช้ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น การสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในอาคารและโครงสร้างที่พักอาศัย

อุปกรณ์สำหรับระบบน้ำประปา

KITZ จัดจำหน่ายวาล์วที่ใช้ในอุปกรณ์สำหรับระบบน้ำประปาและอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย นอกจากนี้ KITZ ยังผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอุปกรณ์สำหรับจ่ายน้ำให้กับอาคารและที่พักอาศัย

ก๊าซธรรมชาติและพลังงาน

KITZ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซ รวมถึงวาล์วที่ใช้กับเครื่องมือสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เช่น โรงแยกก๊าซ ระบบท่อส่งก๊าซและคลังขนถ่ายก๊าซ หรือแม้แต่เครื่องขนถ่ายก๊าซขนาดเล็กสำหรับจ่ายให้กับผู้ใช้งาน

เครื่องจักรการผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรและอุตสาหกรรม

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์วของเราที่มีประเภทและองค์ประกอบรวมถึงวัสดุของวาล์วที่หลากหลาย ทำให้ KITZ สามารถจัดจำหน่ายวาล์วตามข้อกำหนดของเครื่องจักรที่ใช้งานในกระบวนการผลิตได้เกือบทุกรูปแบบ

การกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

KITZ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานแปรรูปต่างๆ ระบบท่อส่งก๊าซ คลังขนถ่ายก๊าซ หรือแม้แต่รถบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

เครื่องอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์

KITZ SCT Corporation ซึ่งเป็นสมาชิกของ KITZ Group จัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบระบบท่อที่ใช้กับอุปกรณ์ที่ทำการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
ธุรกิจผลิตวาล์ว