KITZ Group มีธุรกิจโรงแรมอยู่ในเมืองซูวะ จังหวัดนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับโรงแรมเบนิยะ

เมืองซูวะ จังหวัดนากาโน่ คือบ้านเกิดของ Toshio Kitawaza ผู้ก่อตั้ง KITZ โรงงานและสำนักงานจำนวนมากของ KITZ Group ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของเมืองนี้ ซึ่งจะรวมทั้งโรงงานในเมืองอิหนะและชิโน และโรงงานใน
เมืองนางาซากะของ KITZ Corporation, KITZ Metal Works และ KITZ Micro Filter ด้วยเช่นกัน

โรงแรมเบนิยะ คือ หนึ่งในโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนออนเซ็นในเมืองคามิซูวะ
และยังมีบริการสปาให้ได้เลือกใช้บริการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีที่แช่น้ำพุร้อนที่มีวิวงดงามรายล้อมโดยรอบและ
สปาหินร้อน Ganbanyoku ที่มีอุปกรณ์ครบครัน โรงแรมนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วย

นอกจากนั้น โรงแรมเบนิยะยังได้เปิดจุดแวะพักรถระหว่างทางที่ชื่อว่า Suwako Service Area บนเส้นทางด่วน Chuo Expressway (ขาออก) และ Tobu-yunomaru Service Area บนเส้นทางด่วน Joshin-etsu Expressway (ขาเข้า)
อีกด้วย โดยได้มีบริการขายอาหารร่วมกับผลิตผลที่มีชื่อเสียงประจำท้องถิ่น และขายสินค้า และของที่ระลึกด้วยเช่นกัน

Hotel Beniya Co., Ltd.

ธุรกิจด้านอื่น ๆ